SECȚIA  MEDICINĂ  INTERNĂ 

Activitatea secției Medicină internă pune accentul pe abordarea globală a pacientului, cu o viziune unitară asupra stării sale de sănătate. Medicina internă se caracterizează așadar prin:
– Multifuncționalitate: capacitatea de a face față condițiilor clinice care nu se referă numai la patologia medicală;
– Pluripotențialitate: dezvoltarea și integrarea activității exercitate în Medicina internă cu celelalte specializări ale altor secții și servicii;
– Flexibilitate: capacitatea de adaptare la circuitele clinice și de diagnosticare a pacienților.
Secția Medicină internă este fundamentală pentru funcționarea spitalului deoarece, prin examinarea și studiul condițiilor generale ale pacientului, se permite evaluarea riscului medical și planul corect de tratament în fazele ulterioare de specialitate.

Total paturi: 28, din care
Medicină internă: 22 de paturi
Comp. gastroenterologie: 6 paturi

Medicină internă
Medici:
– Dr. Mocanu Mohanu Elena – șef secție, medic primar medicină internă
– Dr. Radu Adrian  – medic primar medicină internă
– Dr. Băgăian Ioana – medic specialist  medicină internă

Compartiment Cardiologie

Medici:
– Dr. Groza Ioana  – medic specialist cardiologie
– Dr. Hurani Majid  – medic primar cardiologie

Compartiment Gastroenterologie
Medici:
– Dr. Gorgan Mădălina – contract prestări servicii

Servicii Medicale:
Ambulatoriul de specialitate integrat, cu program de lucru de luni până vineri, asigurat de medicii de specialitate medicină internă din sectie.

MEDICI

Dr. Elena Mocanu-Mohanu
Șef secție
Medic primar Medicină internă

Dr. Adrian Ioan Radu

Medic primar Medicină Internă

 
 
 

Dr. Ioana Băgăian

Medic specialist Medicină internă