COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE

Compartiment Primire-Urgențe

Compartiment aflat în structura Spitalului Municipal Aiud,  cu personal propriu, destinat triajului,  evaluării şi tratamentului de urgenţă a pacienților cu afecțiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportați de ambulanța SMURD.
Compartimentul Primire Urgențe dispune de 5 paturi distribuite în 2 saloane destinate supravegherii pacienților ținuți sub observație până la stabilizarea acestora în vederea internării, transferului în altă unitate medicală sau trimiterii la domiciliu.
Dotare cu aparatură medicală în Compartimentul Primire Urgențe: monitoare funcţii vitale pacienţi, electrocardiograf, aparat ultrasonografic, defibrilatoare, aparatură de investigații paraclinice (glucometru, ASTR-UP, aparat pentru determinarea markerilor cardiaci), seringi automate, truse de mică-chirurgie.
Saloanele și holurile au sistem de monitorizare video. Compartimentul este inclus în sistemul național de telemedicină.
Compartimentul deține medicația minimă obligatorie precum şi echipamente și materialele necesare pentru buna desfășurare a activității.

Compartimentul nostru este deschis tuturor pacienților care solicită acordarea asistenței medicale de urgență în urma apariției unor cauze noi sau pe fondul unor afecțiuni cronice. În serviciul nostru se efectuează următoarele activități:
– Primirea, evaluarea, stabilizarea și tratamentul inițial al tuturor urgențelor cu prioritatea urgențelor majore (accidente rutiere, IMA, AVC, etc.);
– Investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial (EKG, analize de laborator, ecografie, examinări radiologice);
– Efectuează manevre terapeutice de urgență sau continuarea acestora;
– Efectuează toaleta, sutura și pansamentul plăgilor;
– Monitorizarea, tratamentul și reevaluarea pentru pacienții care necesită internare sau transfer spre o altă instituție medicală cu nivel de competență superior.
Compartimentul Primiri Urgențe se confruntă cu cazuri critice (adulți și copii), unele fiind resuscitate, ajutând de asemenea la resuscitarea cazurilor de stop cardio-respirator instalate în secțiile spitalului.
Compartimentul Primiri Urgențe este fundamental pentru funcționarea Spitalului Municipal Aiud.
Activitatea profesională:
Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate.
Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.

MEDICI

Dr. Ovidiu Bogos

Medic coordonator CPU

Dr. Valeriu Duminică

Medic primar Terapie intensivă