INFORMAȚII STATISTICE

1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI

 

2. NUMĂR PACIENȚI TRATAȚI / EXAMENE PARACLINICE / CONSULTAȚII

Anul                                                                                             2015                                2016                                      2017                            2018

NUMĂRUL DE PACIENȚI TRATAȚI                                           10085                               8131                                       7932                           8141

NUMĂRUL DE EXAMENE PARACLINICE                                 18332                             34737                                     17595                         26436

NUMĂRUL DE CONSULTAȚII                                                   32110                             27086                                     34356                         32715