CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PACIENŢILOR
Laboratorul de anali
ze medicale

Prezentul chestionar are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra calităţii serviciilor oferite de către spitalul nostru. Răspunsul dumneavoastră la fiecare dintre întrebările de mai jos reprezinta o informaţie de preţ, necesară evaluării activitaţii/performanţei noastre. Vă rugam să raspundeţi la toate întrebările.

Fiţi deschis/ă şi sincer/ă!

Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.

Nu trebuie să semnaţi, acest chestionar este anonim!

Acesta este un chestionar care se completează ONLINE.

În situaţiile pacienţilor copii sau a pacienţilor fară discernământ temporar sau constant, completarea Chestionarului de satisfacţie a pacientului se face de către aparţinător.