Compartiment  BOLI  CRONICE

Număr paturi: 10

Compartimentul este coordonat de Dr. Bauer Ghizela, medic primar.

Activitatea profesională:
Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate.
Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.