FUMATUL INTERZIS

ÎN INCINTA SPITALULUI MUNICIPAL AIUD, INCLUSIV ÎN CURTEA INTERIOARĂ A ACESTUIA, FUMATUL ESTE INTERZIS CU DESAVÂRȘIRE !
LEGEA NR. 15/2016 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 349/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN

„Fumatul este interzis complet în spațiile publice închise, la muncă și la locurile de joacă.”

ÎN CONSECINȚĂ,
FUMATUL ESTE INTERZIS COMPLET ÎN UNITĂȚILE SANITARE.

„[Prin] spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.”

„[Prin] spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea nr. 319/2006 – privind protecția și securitatea muncii.”

În funcție de a câta abatere este, SANCȚIUNILE APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE (spitalul) pentru faptele de mai sus vor fi următoarele:

  • la prima abatere – amendă de 5.000 de lei
  • la a doua abatere – amendă de 10.000 de lei, la care se va adăuga suspendarea activității până la remedierea situației care a dus la aplicarea acestei sancțiuni complementare;
  • la a treia abatere – amendă de 15.000 de lei, la care se va adăuga închiderea unității.

SANCȚIUNEA VALABILĂ PENTRU CONSUMUL DE TUTUN ÎN UNITĂȚILE SANITARE PENTRU PERSOANELE FIZICE (PACIENȚI, APARȚINĂTORI, PERSONALUL ANGAJAT, ETC.), VA CONSTA ÎN AMENZI de 500 DE LEI CONFORM LEGII NR. 349/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN