COMPARTIMENT OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Număr de paturi: 20

Activitatea în cadrul Compartimentului O.G se reflectă într-un număr de 10 paturi pentru paciente şi are ca obiectiv principal asistenţa medicală la naştere, care se desfăşoară în două săli de naştere echipate performant, salon de pre-travaliu şi salon de lăuzie imediată, iar în cadrul ginecologiei având tot un număr de 10 paturi pentru paciente,  activitatea are ca obiectiv principal tratarea afecţiunilor ginecologice care necesită o monitorizare prelungită precum şi intervenţiile chirurgicale frecvent efectuate, care constau în operaţii cezariene, tratamentul chirurgical complex al afecţiunilor ginecologice,  efectuate într-o sală de operaţie modern echipată, prevăzută cu aparatură şi echipamente performante.
Servicii medicale:
– Operaţia cezariană;
– Histerctomia totală cu anexectomie bilaterală;
– Histerectomia subtotală interanexială;
– Tripla operaţie de la Manchester;
– Amputaţia de col.
De asemenea se pot efectua consultaţii şi investigaţii în regim de spitalizare  de zi pe baza biletelor de trimitere.
Activitatea compartimentului pune accentul pe abordarea globală a pacientului cu o viziune unitară asupra stării de sănătate a acestuia.

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator.

Activitatea profesională:
Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate.
Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.

MEDICI

Dr. Pompiliu Radu

Șef secție
Medic primar obstetrică-ginecologie

medic-abstract-250x300

Dr. Teodor Truţă

Medic primar obstetrică-ginecologie

medic-abstract-250x300

Dr. Claudia Nicolae

Medic primar obstetrică-ginecologie