COMPARTIMENTUL BOLI INFECȚIOASE

Număr de paturi: 10
Compartimentul boli infecţioase:
– omenie şi profesionalism, grijă pentru pacient.
Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator.
Dr. Roxana Nistea este medic primar boli infecţioase şi specialist în patologia cutanată precum şi în venerologie: pacienţii pot beneficia de acest cumul de cunoștiințe precum şi de atenţie deosebită din partea întregului personal al secţiei.
Activitatea profesională: Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate.
Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.

MEDICI