GASTROENTEROLOGIE

Compartiment în cadrul secției Medicină internă.

Număr de paturi: 6

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator.

Domenii de activitate generală:
PATOLOGIA ESOFAGIANĂ, GASTRICĂ, INTESTINALĂ, HEPATICĂ ȘI PANCREATICĂ

Programări:
Telefon: 0258861816/ 0258861817 interior 158

Activitatea profesională:
Suntem preocupați în permanență de perfecționarea cunoștințelor de specialitate prin participare la cursuri E.M.C, conferințe și congrese în țară și străinătate.
Cadrele medicale și cele auxiliare participă la cursuri și simpozioane în cadrul OAMGMAMR precum și la instruiri periodice pe probleme de igienă.