REZULTATUL PROBEI C – analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Farmacist sef in cadrul Farmaciei cu circuit inchis

Download (PDF, 157KB)

REZULTATUL PROBEI C – analiza  si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice
la concursul organizat
pentru ocuparea postului vacant de Farmacist sef
in cadrul Farmaciei cu circuit inchis
Avand in vedere prevederile OMS 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea si desfasurarea concursurilor de ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist gi chimist din unitalile sanitare publice, precum si a funcfiilor de sef de sectie, sef
de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist –
sef in unitatile sanitare publice cu paturi, comisia de concurs comunica urmatoarele rczultate la proba
C – analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice:
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de 24 ore de
la data comunicarii rezultatului probei C – analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, la
sediul Spitalului Municipal Aiud str Spitalului nr 2.

Numele gi prenumele candidatului                  PUNCTAJ     Admis / Respins

1. CUSTRIN PENDUTA SONIA   – 0 puncte     Respins