Nume, prenume

Funcția 

DECLARAȚIA

Dr. POPA Bogdan Adrian

Manager

Dr. VINȚELER Bogdan Florin

Director medical

DAN Monica Aurelia

Director financiar contabil

Dr. MOCANU MOHANU Elena

Șef secție Medicină internă

Dr. SEPSI Lajos

Șef secție Chirurgie generală
Membru Consiliu de Administrație

Dr. PASCU Lucian-Mihai

Șef secție Ortopedie- Traumatologie

Dr. CIOANCĂ Alexandru

Șef secție Psihiatrie

Ec. CRĂCIUN Mihai

Șef Birou Statistică

Ec. GRUIȚĂ Ioan

Șef Birou Achizitii

Cs. Jr. SZEKELY Eniko

Președinte Consiliu de Administrație

Dr.VĂCARU Ileana

Membru Consiliu de Administrație

LUKACS-SZIKRA Edith

Membru Consiliu de Administrație

Dr. STOIAN Iosif

Membru Consiliu de Administrație

Dr. BURCHIU Ioan Daniel

Membru Consiliu de Administrație

Asistent med. pr. SAS Gianina

Membru Consiliu de Administrație