DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2020

Nume, prenume

Funcția

DECLARATIA

POPA Bogdan Adrian

Manager

HURANI Majid

Director medical interimar din 17.03.2020

VINŢELER BOGDAN FLORIN

Director medical din 27.11.2017 pana in 16.03.2020

DAN MONICA AURELIA

Director financiar contabil

MOCANU-MOHANU ELENA

Șef secție Medicină internă

SEPSI LAJOS

Șef secție Chirurgie generală
Membru Consiliu de Administrație

PASCU MIHAI LUCIAN

Șef secție ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

CIOANCĂ ALEXANDRU

Șef secție PSIHIATRIE

Crăciun Mihai

Șef Birou Statistică si Informatică

Gruiţă Ioan

Șef Birou Achizitii

Iacob Cristel

Farmacist

Szekely Eniko

Szekely Eniko – la 25.08.2020

Președinte Consiliu de Administrație

Văcaru Ileana

Membru Consiliu de Administrație

Președinte Consiliu de Administrație din 26.08.2020

Lukacs Szikra Edith

Membru Consiliu de Administrație

Stoian Iosif

Membru Consiliu de Administrație

Burchiu Ion Daniel

Membru Consiliu de Administrație

Sas Gianina Elena

Membru Consiliu de Administrație

Mărginean Corina Aurelia

Membru supleant din partea primarului in Consiliul de Administrație

Hîrceagă Oltea Mariana

Membru Consiliu de Administrație

Gorgan Mădălina Maria

Membru Consiliu de Administrație- reprezentat al Primarului Municipiului Aiud