Anunturi:
Achizitii:
Masa operatie ortopedie
(postat: 28.02.2014; valabil: 17.03.2014)
Raport de atribuire
Materiale sanitare 2014
(postat: 8.04.2014; valabil: 14.04.2014)
Rezultat Prima Ofertare
MEDICAMENTE 2014
(postat: 15.04.2014; valabil: 05.05.2014)
Raport de atribuire
Reactivi 2014
(postat: 30.04.2014
Model contract
Model contract
Materiale de laborator 2014
(postat: 06.05.2014
Model contract
Raport de atribuire
Raport de atribuire
Raport de atribuire
Reluare partiala Materiale sanitare 2014
(postat: 21.07.2014)
Suspendata in 29.07.2014
Achizitii directe (pana in 30.04.2015):
Reluata in 12.09.2014
Raport de atribuire
Modificari de preturi in urma reluarii partiale, in ian.2015, a procedurilor din 2014 ca urmare a imposibilitatii mentinerii preturilor initiale la furnizor:
Materiale sanitare
Medicamente
Reactivi
2014:
06.02.2014 - Achizitie  "Medicamente 2014 - reluare partiala"    Raport de atribuire
Ian.2015:
09.03.2014 - Achizitie  "Medicamente 2014 - reluare partiala"    Raport de atribuire  16.03.2015
2015:
Concurs angajare kinetoterapeut:
Concurs angajare Asistenti medicali:
Concurs angajare personal auxiliar:
Concurs angajare Referent III -  Resurse Umane, secretar, muncitor calificat telefonist:
Suspendare Concurs angajare Referent III -  Resurse Umane, secretar, muncitor calificat telefonist:
Suspendare Concurs angajare personal auxiliar:
Suspendare Concurs angajare Asistenti medicali:
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei de  kinetoterapeut:
Rezultatulselectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de  kinetoterapeut:
Concurs angajare personal auxiliar -publicat in 13.12.2016:
Concurs angajare Asistenti medicali -publicat in 13.12.2016:
Concurs angajare Referent III -  Resurse Umane  -publicat in 13.12.2016:
Concurs angajare Secretar -publicat in 13.12.2016:
Concurs angajare Muncitor calificat-telefonist   -publicat in 13.12.2016:
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei de  kinetoterapeut:
Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea functiei de  kinetoterapeut:
Rezultatulselectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Referent III -SSD:
Rezultatul selectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar:
Rezultatul selectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Secretar:
Rezultatul selectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de muncitor calificat telefonist:
Rezultatul selectiei dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent farmacie:
Rezultatul Contestatiei la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent farmacie:
Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar:
Rezultatul Probei scrise  la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent farmacie:
Barem Test de evaluare a cunostintelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent farmacie:
Rezultatul probei Interviu  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar:
Rezultatul contestatiei  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar:
Rezultatul contestatiei la Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Asistent farmacie PL:
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar:
Rezultatul probei Interviu  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Asistent Farmacie:
Rezultatul probei Interviu  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de personal auxiliar Spalatoreasa:
Rezultatul Final la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent farmacie:
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Secretar:
Barem proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Secretar:
Rezultatul Final la concursul organizat pentru ocuparea functiei de personal auxiliar Spalatoreasa:
Barem proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei de telefonist:
Varianta 1 - proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Telefonist:
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Telefonist:
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Secretar:
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Muncitor calificat Telefonist:
Rezultatul contestatiei  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar -Administrativ secretariat:
Rezultatul final  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar -Administrativ secretariat:
Rezultatul final  la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Muncitor calificat Telefonist:
Concurs pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie la compartimentul Pediatrie:
Concurs pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in specialitatea Neonatologie la compartimentul Neonatologie:
Concurs pentru ocuparea posturilori vacante - functie contactuala de executie - 2 posturi vacante infirmier - studii generale in cadrul Sectiei
Chirurgie Generala:
Rezultat selectie dosare Concurs pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in specialitatea Neonatologie la
compartimentul Neonatologie:
Rezultat selectie dosare Concurs pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie
Concurs pentru ocuparea postului de Manager:
Rezultatul probei scrise la Concursul organizat pentru ocuparea functiei de infirmier
Rezultatul probei interviu la Concursul organizat pentru ocuparea functiei de infirmier
Rezultatul final  la Concursul organizat pentru ocuparea functiei de infirmier
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie
Rezultatul final  la Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic Comp.Pediatrie
Rezultatul probei scrise la Concursul pentru ocuparea postului vacant Medic specialist confirmat in spec Neonatologie
Rezultatul probei clinica/ practica la Concursul pentru ocuparea postului vacant Medic spec confirmat in spec. Neonatologie
Rez. final  la Concursul pentru ocup. postului vacant Medic spec.confirmat in spec.Neonatologie compartimentul Neonatologie:
Concurs angajare - Biolog
Rezultat verificare dosare depuse pentru ocuparea functieii de Manager Spital:
Tematica si bibliografie post vacant Biolog
Rezultat solutionare contestatie depusa impotriva respingerii dosarului  de concurs pentru ocup.functieii de Manager Spital Mun.Aiud:
Rezultat selectie dosare Concurs Biolog in cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Aiud
Concurs pentru ocuparea functiei de manager Spital Municipal Aiud:
Rezultatul probei scrise  si Barem la Concursul organizat pentru ocupare post vacant  Biolog
Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de biolog
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de biolog in cadrul Laboratorului de analize medicale
Concurs angajare Asisteni medical debutant -1 post, Ingrijitor curatenie-1 post:
Rezultat verificare dosare depuse pentru ocuparea functieii de Manager Spital -publ. 21.07.2017:
Proiect mangement Spital Municipal Aiud -  depus de Dr. Popa Bogdan Adrian:
Regulament Concurs  pentru ocuparea functiei de manager Spital Municipal Aiud:
Rezultat selectie dosare Concurs Ingrijitor curatenie in cadrul sectiei Chirurgie Generala al Spitalului Municipal Aiud
Rezultat selectie dosare Asistent medical debutant in cadrul Compart.de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale  al Spitalului Mun.Aiud
Rezultatul  final la  Concursul  pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Municipal Aiud:
Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pt ocuparea postului vacant de ingrijitor curatenie la sectia de Chirugie generala
Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pt ocuparea postului vacant asistent medical debutant comp prevenire infectii asociate asist.med
Barem proba scrisa  la concursul organizat pt ocuparea postului vacant asistent medical debutant comp prevenire infectii asoc.asist.med
Rezultatul probei interviu  la concursul organizat pt ocuparea postului vacant asistent medical debutant comp prevenire infectii asoc.asist.med
Rezultat probei interviu la Concursul Ingrijitor curatenie in cadrul sectiei Chirurgie Generala al Sp Mun Aiud
Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant ingrijitor curatenie in cadrul sectiei Chirurgie Generala al Sp Mun Aiud
Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant As.med debutant CPIAAM la Sp Mun Aiud
Concurs angajare medic specialist - specialitatea Psihiatrie:
Concurs angajare medic specialist - specialitatea Medicina Interna:
Concurs angajare medic specialist - specialitatea Cardiologie:
Concurs angajare Farmacist sef in cadrul Farmaciei cu circuit inchis:
Rezultat selectie dosare Medic specialitatea Medicina interna
Rezultat selectie dosare Medic specialitatea Cardiologie
Rezultat selectie dosare Medic specialitatea Psihiatrie
Concurs angajare medic specialist Radiolog