Spitalul Municipal Aiud
Noi avem grija de sanatatea dumneavoastra
Spitalul Municipal Aiud isi desfasoara activitatea
in doua corpuri de cladiri: unul vechi din anul
1867 si unul nou, din anul 1993, ambele situate
in Aiud, judetul Alba, pe Str.Spitalului nr.2.
Spitalul este situat pe drumul national DN.81
Cluj – Alba Iulia, la 60 km.de clinicile
universitare Cluj.

Calitatea serviciilor noastre este
certificata prin:


           si  
 ISO 15189
Misiune si Viziune
                                         
                                        POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Conducerea SPITALULUI MUNICIPAL AIUD  consideră calitatea serviciilor medicale prestate ca fiind factorul principal care determină
performanţele spitalului şi depune eforturi permanente pentru satisfacerea exigenţelor CLIENŢILOR - PACIENTILOR / APARTINATORILOR,
angajându-se în ceea ce priveşte buna practică profesională.
Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calităţii este orientarea către CLIENT (PACIENT / APARTINATOR) pentru a-i identifica cât
mai exact nevoile şi aşteptările şi a le satisface prin furnizarea celor mai bune servicii medicale.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici s-a prevăzut un sistem de management al calităţii care permite menţinerea sub control a
factorilor tehnici, administrativi şi umani care afectează calitatea serviciilor medicale.

Valori:                                        Obiective prioritare:                                                      Personalul medico-sanitar din unitatea noastra se obliga :
- Profesionalism                                                                                                                        - sa respecte demnitatea vietii umane.
- Responsabilitate               - Satisfacerea cerintelor pacientilor si                                   - sa manifeste compasiune si sa îngrijeasca fara
- Comunicare                               apartinatorilor                                                                                discriminare.
- Promptitudine                    - Dezvoltarea profesionala a angajatilor                              - sa sustina perfectiunea si profesionalismul prin
- Tolerantă                                     proprii in mod permanent                                                          educatie, cercetare si evaluare.
- Încredere                            - Imbunatatirea continua a serviciilor                                   - sa promoveze calitatea, echitatea si responsabilitatea.
- Respect mutual                         medicale oferite.
- Servicii complexe
Telefon serviciu public de asistenta unica integrata de urgenta: 112
Centrala telefonica spital: 0258/ 861.816, 861.817
Consiliul Local Aiud
Aici va puteti exprima opiniile dumneavoastra: